Zóny a Technológie pre kúpacie jazierko

Zóny a Technológie pre kúpacie jazierko

Samotné kúpacie jazierko nemusí byť len jednoliatou vodnou plochou so symetrickým osadením flóry a fauny. Je možné deliť ho do viacerých zón, a tak zabezpečiť rôznorodosť a zaujímavosť celého ekosystému. Jednotlivé zóny sa pritom môžu líšiť hĺbkou a vzájomným prepojením.

Zóny kúpacieho jazierka: 

  1. hlboká zóna nad 50 cm
  2. plytká zóna od 50 -10 cm
  3. zóna močiaru od 10 – 0 cm výšky vodnej hladiny
  4. zóna vlhkosti, ustavične vlhká, nemá spojenie so záhradnou zeminou

Plytké časti sú po položení nasávacích a okysličovacích armatúr zasypané príslušným substrátom (stabilizácia pH).

Technológie kúpacieho jazierka: 

Moderné jazierka si žiadajú vybavenie technológiami, ktoré okrem estetického prevedenia vplývajú aj na vylepšenie a údržbu prostredia jazierka. Medzi jazierkové technológie patria:

Filtrácia vody v jazierku

Filtrácia je srdce a tráviaci trakt jazierka. Slúži na udržanie vody v pohybe a spracovávanie živín.

Vodné hry pre kúpacie jazierka 

Vodopád, fontána, filtračný potok – tento pri správnom vybudovaní môže dopĺňať, niekedy až nahrádzať filtráciu.

Osvetlenie jazierka 

Halogénové, alebo LED? Podvodné alebo dekoračné? Kompletnú ponuku Osvetlenia pre jazierka nájdete na eshope Takács Osvetlenie jazera.

POZOR – každé elektrické zariadenie musí byť chránené prúdovým chráničom! Zásuvky musia byť inštalované minimálne 2 m od jazierka na miesto nad úrovňou hladiny. Pri inštalácii do servisných šácht musíme dbať na to, aby boli šachty vetrané – zníži sa tým riziko kondenzácie vodných pár.


 

Výsadba rastlín