Údržba a starostlivosť jazierka

Údržba a starostlivosť o jazierko


Každý umelý biotop vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu, aby mohol roky fungovať s čo najmenšími problémami. Týka sa to rovnako technológií, ako aj starostlivosti o vodu a ryby. Po spustení jazera musí realizátor majiteľovi jazera ( prípadne správcovi), vysvetliť údržbu a obsluhu príslušných zariadení a frekvenciu čistenia jednotlivých funkčných celkov.

Údržba technológie:

1) Čerpadlá

– Vizuálna kontrola, množstvo vody

2) UV lampy (sterilizácia)

– Vizuálna kontrola svietiacej (prípadne blikajúcej – podľa návodu) kontrolky na UV lampe – 1x týždenne

Pri akomkoľvek zásahu do UV lampy (sterilizácie) musí byť vytiahnutý prívodný kábel zo zásuvky!! UV lampa môže byť zapnutá iba vtedy, keď ňou preteká voda – nesmie byť v prevádzke nasucho !!

3) Biofiltre

– Kontrola znečistenia sita na hrubé nečistoty a podľa typu prípadné vyčistenie.

Pred čistením špongií a odkalovaním filtra vypnúť sterilizáciu!!!

Po ukončení čistenia špongií a odkalovania filtra zapnúť sterilizáciu!!!

4) Skimmre

– Vizuálna kontrola funkčnosti (či nasáva vodu) a naplnenie zberného koša nečistotami. V prípade zistenia nečistôt zachytených v site je nutné ich odstrániť, aby sa neznižoval prietok vody skimrom. 1 x týždenne (vždy, keď ideme okolo )

5) Vzduchovanie

– Vizuálna kontrola funkčnosti –ak je všetko v poriadku, vychádzajú bubliny v okysličovacích jazerách. 1 x týždenne

6) Funkčnosť vodných hier

– vizuálna kontrola funkčnosti

Na zimu je nutné plávajúce fontány nastaviť na najmenší výstrek a ponechať v prevádzke bez prestávky – vyradiť časovač – aby nedošlo k poškodeniu mrazom ! ! !

7) Udržiavanie hladiny vody v jazere

Hladinu vody je potrebné udržiavať vo funkčnom rozpätí skimra tak, aby nedošlo k zavzdušneniu systému a tým k ohrozeniu celej technológie. Čerpadlo nesmie bežať na sucho.
Vodu bude potrebné dopúšťať 1 x za týždeň – záleží od poveternostných podmienok ( počas teplých letných dní 1 x za týždeň, v jarnom a jesennom období 1 x za 2 – 3 týždne.

Pri nedostatku vody dôjde k zavzdušneniu sacej hadice čerpadla, čo môže spôsobiť jeho poškodenie!!!