Kúpacie jazero

Všeobecne o jazierkach

Voda je nositeľka života, jazero je návrat k prírode, k našim koreňom. Možnosť relaxu v dnešnej dobe plnej stresu je na nezaplatenie. Jazierko, či už kúpacie, alebo rybochovné ako esteticko-okrasný doplnok záhrady je na to ako stvorené. Jazierko a príslušenstvo k nemu sa navrhuje aj podľa zámeru mať, alebo nemať v ňom ryby.

Dnes je už mnoho ľudí alergických na mŕtvu, chemicky neustále udržiavanú bazénovú vodu plnú chlóru a ďalších chemických prísad. Našim cieľom je relatívne čistá, nepáchnuca a esteticky dobre pôsobiaca živá voda s vhodnými podmienkami na optimálne fungovanie všetkých systémov.
Jazero je umelo vytvorený vodný biotop, živý organizmus, presne ohraničený na určitom mieste, s mnohými vstupmi zdrojov a obmedzenými schopnosťami ich spracovať.

Aby sme dosiahli čistú živú vodu, musíme časť procesov nahradiť vlastnou činnosťou – starostlivosťou.

Vstupy:

  • napúšťacia voda
  • dopúšťacia voda
  • zvyšky rastlín, baktérií, a drobných živočíchov
  • exkrementy vyšších živočíchov
  • prach
  • lístie

Odstránenie výstupov

  • ťažba kalu (zvyšky tiel baktérií)
  • redukovanie rastlín

Je dobré mať aspoň hrubú predstavu o rozpočte stavby. Nadobúdacie a prevádzkové náklady priamo závisia od veľkosti (m3). Do úvahy treba brať cenu fólie a technológií (čerpadlá, filtre, armatúry, UV-lampy, rastliny, baktérie, skimmer a pod.) a v neposlednom rade spotrebu elektrických zariadení.


Rozdelenie jazierok